Welkom bij Stichting MUS

Submitted by henk_f13lfv07 on Mon, 04/22/2019 - 15:42
welkom

MUS is een organisatie die een woonvoorziening in de gemeente Leerdam gaat realiseren voor jongeren die zonder hulp niet zelfstandig kunnen wonen.

MUS wil daarbij dat de woonvoorziening onderdeel is van de directe woonomgeving en midden in de maatschappij kan staan.

De kernwaarden die MUS daarbij belangrijk vindt zijn:

Dat de bewoner zich prettig en veilig kan voelen

Zelf kan (mee)bepalen wat er nodig is aan hulp

Dat de omgeving/buurt actief betrokken kan worden

Dat de bewoners in een stimulerende, uitdagende en ontwikkelingsgerichte omgeving wonen

Dat de bewoners iets terug kunnen doen voor de buurt/omgeving

Dat het een gemengde vorm van wonen, met en/of zonder hulp en werken wenselijk is

Dat de bewoner een eigen woongedeelte heeft, maar ook gezamenlijk kan optrekken met anderen in gezamenlijke/gedeelde ruimten.

De hulp die nodig is om zelfstandig te kunnen wonen, bepaald de bewoner zelf, in samenspraak met hun ouders/verzorgers/vertegenwoordigers.

De jongeren kunnen in de woonvoorziening zelf bepalen welke zorg, waar ingekocht kan worden.