Welkom bij Stichting MUS

Submitted by henk_f13lfv07 on Mon, 04/22/2019 - 15:42

MUS is een organisatie die een woonvoorziening in de gemeente Leerdam gaat realiseren voor jongeren die zonder hulp niet zelfstandig kunnen wonen.

MUS wil daarbij dat de woonvoorziening onderdeel is van de directe woonomgeving en midden in de maatschappij kan staan.

De kernwaarden die MUS daarbij belangrijk vindt zijn:

Dat de bewoner zich prettig en veilig kan voelen

Zelf kan (mee)bepalen wat er nodig is aan hulp

Dat de omgeving/buurt actief betrokken kan worden